Skip to content

Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва

Скачать акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва PDF

Акт приемки долгосрочных биологических активов животноводства (формирование основного стада). №ДБАСГ-3);; - акт на списання виробничого i господарського інвентарю, малоцінних i швидкозношуваних предметів. Основне стадо формується з довгострокових біологічних активів тваринництва, представлених такими тваринами: корови та бики-плідники, свиноматки, кнури-плідники, вівцематки, барани-плідники, барани-пробни- ки, валухи тощо. Складання Приймання приймання довгострокових біологічних бланк заявление в администрацию города тваринництва (формування договор снв-2. стада) (форма N ДБАСГ-2).

Довгострокові біологічні активи відображаються на рахунку 16 "Довгострокові біологічні акт, який призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та тваринництва власних або отриманих на умовах довгострокових оренди довгострокових біологічних активів. • Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) (форма активів ДБАСГ-2); • Акт на переведення тварин із групи в групу —у разі переведення тварин, вирощених у господарстві до основного стада робочої та продуктивної худоби.

Глава: Облік довгострокових біологічних активів.

• Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) (форма № ДБАСГ-2); • Акт на переведення тварин із групи в групу —у разі переведення тварин, вирощених у господарстві до основного стада робочої та продуктивної худоби.

Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері № 4А с.-г. і відомості с.-г.  Первісною вартістю поточних біологічних активів, отриманих в обмін на неподібні активи (поточні біологічні активи іншої галузі, довгострокові біологічні активи, запаси, основні засоби тощо), визнається справедлива вартість отриманих поточних біологічних активів. Основними джерелами надходження поточних біологічних активів на сільськогосподарське підприємство є. Формування основного стада тварин оформлюють актом приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (форма ДБАСГ-2).

Документ використовують при оформленні переведення тварин до основного стада. Ключові вимоги до оформлення та використання даного документа закріплені Методичними рекомендаціями щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів, котрі затверджено Мінагрополітики у формі наказу номер сімдесят три від двадцять першого лютого дві тисячі восьмого року.

- акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (ф. №ДБАСГ-2); - акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів(ф.

№ ПБА-9); б) щодо вибуття основних засобів: акт на списания основних засобів (ф. № ОЗСГ-3); - акт на списания автотранспортних засобів (ф. № ОЗСГ-4); - акт на вибракування тварин з основного стада; - акт на списання багаторічних насаджень(ф.

№ДБАСГ-3);; - акт на списання виробничого i господарського інвентарю, малоцінних i швидкозношуваних предметів. Читать тему online: Облік довгострокових біологічних активів тваринництва по предмету Бухгалтерский учет и аудит. Размер: КБ. Довгострокові біологічні активи - це біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в іншій спосіб економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців.

Довгострокові біологічні активи відображаються на рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи", який призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів.  Складання Акта приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) (форма N ДБАСГ-2).

Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (Форма № ДБАСГ-2) [Форма для заповнення] ► електронна бухгалтерська газета «Інтерактивна бухгалтерія» ► величезна база аналітичних статей і відповідей на безліч професійних питань ► цілодобові онлайн-консультації ► база законів, постанов, наказів, роз'яснень органів влади, листів, інших нормативних документів ► Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія».

По галузям. Сільське господарство. Акт № ___ на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин). Форма № ДБАСГ Акт № ___ на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин). Форма № ДБАСГ Утверждена: Приказом Минагрополитики Украины от г.

№   Комиссия составляет Акт № ___ на списание долгосрочных биологических активов животноводства (вибраковка животных) (форма № ДБАСГ-4) с указанием клички (инвентарного номера) животного, породы, родителей, живой массы на дату выбраковки, состояния упитанности, причин выбраковки и определяет дальнейшее использование животных, отбракованных с основного стада.

довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин). вид тварин. з групи _.

txt, fb2, PDF, EPUB