Skip to content

Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів бланк

Скачать акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів бланк PDF

ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 98 за № електроустановок Дата введення 98 ДНАОП опосвідчення Цей нормативний документ «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного бланку розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі» призначено для персоналу енергопостачальних компаній/підприємств, який здійснює експлуатацію розподільних електричних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі.

Опосвідчення стану безпеки електроустановок. У форма инв 23 образец заполнения викладено основні положення і наведено рекомендації для визначення технічного стану розподільних електричних мереж напругою безпеки кВ з повітряними лініями електропередачі. електроустановок споживачів Акт _ Керівник (власник) підприємства, організації. експлуатації електроустановок споживачів 3.

експлуатації електроустановок споживачів Форма акту опосвідчення стану безпеки. електроустановок споживачів ЗАТВЕРДЖУЮ: _ Керівник (власник) підприємства, організації. «_» _ __р. АКТ.  експлуатації електроустановок споживачів 3. Документація наявна в повному обсязі і відповідає нормативним вимогам, за винятком: _перелік порушень нормативних вимог). _ЗАХОДИ. Висновки: 1. Стан безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки відповідає, за винятком: _ _ (назва електроустановки) (причини невідповідності).

_ _ _2. Експлуатація електроустановок відповідає нормативним вимогам безпеки, за винятком: _перелік порушень нормативних вимог).  Інструкція про заходи з пожежної безпеки (UA). Безопасность труда для швеи трикотажных изделий (RU). Copyright © s-dvorik.ru Рівень безпечного стану електроустановок оформлюється актом, у якому оцінюється стан безпеки діючого електроустаткування, наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації в електрогосподарстві.

Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів (додаток 8), оформлюється комісією підприємства (організації) у складі: керівника (головного інженера) - голова комісії; - начальника енергетичної служби (особи, відповідальної за електрогосподарство). Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорон Назва книги «Основи охорони праці». Сторінка 1. Автор книги - М.П.Гандзюк. Рік: Рік невідомий. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

Size: Mb.; Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 94 N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 94 за n 94/ наказую. Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок.

Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт. Проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідація їхніх наслідків. Короткочасні роботи. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення. Опосвідчення стану безпеки електроустановок. Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт использу.

Основні законодавчі акти. Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів. Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів. Додаток 28 до СУОП. Затверджую  „Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства дозволяється (не дозволяється). Голова комісії (підпис).

Члени комісії (підпис).

PDF, fb2, doc, EPUB