Skip to content

Адміністративний акт поняття види

Скачать адміністративний акт поняття види doc

Глава: Поняття, ознаки та види актів публічної адміністрації. Характерною рисою індивідуальних актів управління є їх очевидний правозастосовчий характер. Дія правових актів управління. Результативна адміністративна процедура, за загальним правилом, завершується адміністративним актом. Втрата сили правовими актами управління Висновок Список літератури.

Щоправда, деякі автори взагалі не дають власної дефініції поняття адміністративного провадження, а деякі адміністративне провадження визначають не як складову, а як вид адміністративного процесу. Останнє не виглядає цілком незапреречним, оскільки провадження є складовою, елементом структури адміністративного процесу, а не його видом. Процес і провадження співвідносяться як ціле і часткове.  Окремі розрізнені вимоги до правових актів та актів управління, їх форми, змісту можна знайти у правовому полі.

Але це не свідчить про те, що є відповідна система правових норм, є правові інститути, які б регулювали відносини провадження з прийняття нормативних чи індивідуальних актів управління. Поняття адміністративного акту, також, запропоновано у проекті Адміністративно-процедурного кодексу України, зокрема у п.4, ч.1, ст.. 2 Проекту адміністративний акт визначається – як рішення (правовий акт) індивідуальної дії, прийняте адміністративним органом за результатами розгляду адміністративної справи відповідно до цього Кодексу, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків фізичної або юридичної особи (осіб).

З поняття випливають характерні риси адміністративного акту, до яких можна віднести: 1) виступає як правовий акт індивідуальної дії; 2) є результатом розгляду. Работа по теме: админ.

Глава: Поняття, ознаки та види актів публічної адміністрації.. ВУЗ: КНУБА.  Саме у нормативних актах виявляється регулятивна роль адміністративного права. Нормативні акти управління є найбільш містким вираженням реалізації ВВ, оскільки саме через них відбувається підзаконна адміністративна нормотворчість. Нормативні акти встановлюють конкретні права, обов'язки, відповідальність учасників адміністративно-правових відносин.  Індивідуальні акти управління — це акти, які стосуються конкретних осіб, їх прав і обов'язків.

Характерною рисою індивідуальних актів управління є їх очевидний правозастосовчий характер. Кодекс адміністративного судочинства. Поняття адміністративного процесу, його ознаки, принципи, структура, класифікація. На сьогоднішній день в адміністративній науці не склалося усталеного та єдиного розуміння адміністративного процесу. Можна виділити принаймні три основні підходи до його визначення. Поняття та ознаки правових актів управління. Їх види класифікації юридичне значення.

Порядок їх прийняття вступ в силу дію і втрата сили федеральні органи виконавчої влади беруть участь у створенні правових актів управління.  Адміністративний договір § Класифікація правових актів управління § Опублікування, вступ в силу і дію правових актів управління.

Дія правових актів управління. Втрата сили правовими актами управління Висновок Список літератури. 1. Розкрийте зміст поняття адміністративного акта та його значення в діяльності органів публічної адміністрації. 2. Назвіть ознаки адміністративного акта. 3. Назвіть основні види адміністративних актів. 4. Назвіть та розкрийте зміст стадій процедури прийняття адміністративного акта.

5. Охарактеризуйте суб’єктний склад процедури прийняття адміністративного акта. Назвіть відмінності між суб’єктами. 6. Розкрийте зміст вимог до процедури прийняття адміністративного акта. 7. Розкрийте зміст умов набуття чинності адміністративним актом. 8. Розкрийте зміст підстав припинення адміністративного акта. 9. адміністративний акт – рішення (правовий акт) індивідуальної дії, прийняте адміністративним органом за результатами розгляду адміністративної справи, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків фізичної або юридичної особи (осіб); адміністративна справа – справа, яка розглядається адміністративним органом, щодо забезпечення реалізації та захисту прав і законних інтересів конкретної особи, а також виконання нею визначених законом обов’язків.

Поняття та види. Результативна адміністративна процедура, за загальним правилом, завершується адміністративним актом. Українське законодавство поняття «адміністративний акт» не використовує. Вітчизняні наукові джерела оперують переважно терміном «акт управління», які поділяються на нормативні й індивідуальні. Проте, якщо зважити, що нині Конституція України відмовилася від поняття «органи державного управління» і закріпила принцип розподілу влади, а також враховуючи зростаючий вплив теорії публічної адміністрації, є можливість перейти до прийнятої в більшості розвинених країн термінології.

rtf, EPUB, fb2, fb2